69. โรงงานที่มีแบบ ร.ง. 2 หรือ ร.ง. 4 ที่ระบุว่าเป็นการซ่อมหรือให้บริการเท่านั้น ต้องส่งแบบหรือไม่

 
 
คำตอบ: 
ไม่ต้องส่งแบบ ร.ง. 8
 
     
Close (X)