71.โรงงานบรรจุก๊าซ อยู่ในข่ายที่ต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่

 
 
คำตอบ: 
อยู่ในข่าย
 
     
Close (X)