73.โรงงานได้รับแบบ ร.ง. 8 จำนวน 4 ใบ สำหรับสินค้า 4 ประเภทที่ผลิตอยู่ จะให้กรอกทั้งหมดหรือไม่

 
 
คำตอบ: 
ถ้าทั้ง 4 ประเภทเป็นสินค้าหลักก็ต้องกรอกทั้ง 4 ประเภท
 
     
Close (X)