74. ทำนาเกลือต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่

 
 
คำตอบ: 
ไม่ต้องส่ง แต้ถ้าทำเป็นรูปแบบของโรงงานทำเกลือป่น ต้องส่ง
 
     
Close (X)