75. ทำโรงงานผลิตน้ำให้ที่ดินแปลงอื่น ๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมเอกชน ต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่

 
 
คำตอบ: 
โรงงานจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์หรือจำหน่ายน้ำไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ต้องส่งทุกเดือน
 
     
Close (X)