76. โรงงานห้องเย็นที่ซื้ออาหารสดมาแช่ แล้วขายไปต้องกรอกหรือไม่

 
 
คำตอบ: 
กรอกปริมาณสินค้าในช่องสินค้ารับมา, กรอกมูลค่าสินค้า และหมายเหตุว่าเป็นการซื้อมาเพื่อขาย แต่ถ้าเป็นลักษณะของตู้เย็นใหญ่ ๆ หรือตู้แช่ 
  และรับฝากแช่ ถือเป็นการให้บริการ ไม่เก็บข้อมูล 
 
     
Close (X)