77.บริษัทสหกรณ์การเกษตร มีทุกจังหวัด มีหน้าที่ทำรายงานเสนอจังหวัดว่าในแต่ละหมู่บ้านผลิตอะไร ยอดรวมการผลิตและการจำหน่ายของแต่ละหมู่บ้านเป็นอย่างไร และมีหน้าที่นำของที่ชาวบ้านผลิตไปขาย จะต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 ด้วยหรือไม่อย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ในกรณีนี้ถือว่าสหกรณ์จดทะเบียนเป็นโรงงาน เกษตรกรเปรียบเหมือนคนงาน จึงต้องกรอกทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และเข้าข่ายในการจัดเก็บ 
  กรณีฝากขายไม่นับรวม 
 
     
Close (X)