78. สหกรณ์กองทุนสวนยาง ไม่ได้ผลิตเองแต่รับยางชาวบ้านมาขาย จำเป็นต้องกรอกด้วยหรือไม่

 
 
คำตอบ: 
ต้องกรอกตามปกติ
 
     
Close (X)