79.อู่ซ่อมใช้เครื่องกลึงเพื่อตกแต่งชิ้นงานในการซ่อม ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่

 
 
คำตอบ: 
ไม่ต้องกรอก
 
     
Close (X)