ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 
 
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, August 23, 2017 - Thursday, August 31, 2017
วันที่ลงข่าว: 
Wednesday, August 23, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0 2202 4275
 
     
Close (X)