กราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีผลผลิต(YOY)และอัตราการใช้กำลังการผลิตISIC 2910

 
 
Picture: 
picture_th_or_en: 
thai
 
     
Close (X)