ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ดูข้อมูลข่าวย้อนหลัง เดือน ปี พ.ศ.
   
 • ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ พระบรมหาราชวัง(03/01/2561)
 • พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561(05/01/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ นายพสุ โลหารชุน(08/01/2561)
 • การประชุมหารือ เรื่องการบูรณาการมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยฯ (19/01/2561)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และสถาบันเครือข่าย กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปสับปะรด(23/01/2561)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธาน และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการร่วม การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ (30/01/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และไตรมาส 4/2560 (31/01/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (01/02/2561)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ การจัดการข้อร้องเรียน และการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ 4.0" (12/02/2561)
 • เปิดงาน “เปิดตัวการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Kickoff) ประจำปี 2561” (12/02/2561)
 • มื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารบริษัท มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย Mr. Inoue Hiroshi กรรมการบริหารบริษัท เข้าพบ นายศิริรุจ จุลกะรัตน์(14/06/2560)
 • เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดยนายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ที่ปรึกษาอาวุโส เข้าพบ นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ (14/06/2560)
 • นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สศอ.) เป็นประธานเปิดงานโครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ(09/06/2560)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า(08/06/2560)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the Identification, Collection and Classification of Non-Tariff Measures (NTMs) and Thailand Experiences(08/06/2560)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2560” (31/05/2560)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในการสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่”(30/05/2560)
 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(30/05/2560)
 • สศอ. ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) หารือแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง(26/05/2560)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รศอ. นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศอ. เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(26/05/2560)
 • นางสาวปรารถนา บุญญฤทธิ์ ผู้แทน ผศอ. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับคณะนักศึกษากองทัพไนจีเรีย ของวิทยาลัยป้องกันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (23/05/2560)
 • การประชุม “Industrie 4.0 in Thailand 4.0 German-Thai Partnership for the Industry of Tomorrow”(18/05/2560)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในการต้อนรับผู้เข้าร่วมเยี่ยมหน่วยงานระดับกรม (04/05/2560)
 • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี (04/05/2560)
 • นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกุมภาพันธ์ 2560(07/04/2560)
 • เจ้าหน้าที่องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Jetro) และคณะ เข้าพบ นายศิริรุจ จุลกะรัตน์(03/04/2560)
 • ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดสัมมนาทางวิชาการและให้บริการคำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจอุตสาหกรรม(03/04/2560)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การเปิดตัวงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (10/03/2560)
 • นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนแรกปี 2560(10/03/2560)
 • ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(10/03/2560)
 •  

  จำนวนทั้งหมด 404 รายการ จำนวน 14 หน้า

  << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>
   
       
  Close (X)