ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ดูข้อมูลข่าวย้อนหลัง เดือน ปี พ.ศ.
   
 • ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ พระบรมหาราชวัง(03/01/2561)
 • พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561(05/01/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ นายพสุ โลหารชุน(08/01/2561)
 • การประชุมหารือ เรื่องการบูรณาการมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยฯ (19/01/2561)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และสถาบันเครือข่าย กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปสับปะรด(23/01/2561)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธาน และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการร่วม การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ (30/01/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และไตรมาส 4/2560 (31/01/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (01/02/2561)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ การจัดการข้อร้องเรียน และการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ 4.0" (12/02/2561)
 • เปิดงาน “เปิดตัวการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Kickoff) ประจำปี 2561” (12/02/2561)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ(25/12/2560)
 • นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2561 (22/12/2560)
 • นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (22/12/2560)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)(13/12/2560)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทภาครัฐในการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ (13/12/2560)
 • เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “3ม. พลิกโฉมหน้าการค้าไทยเมียนมา” (3ม. : แม่สอด เมียวดี เมาะละแหม่ง) (07/12/2560)
 • เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2570” (07/12/2560)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญ (General conference: GC) สมัยที่ 17 ของ UNIDO (01/12/2560)
 • นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11/2560(01/12/2560)
 • นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรม ประจำเดือนตุลาคม 2560(01/12/2560)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อม นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ (General conference: GC) สมัยที่ 17 ของ UNIDO (29/11/2560)
 • สศอ. เผยผลการหารือการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทย-ญี่ปุ่นครั้งที่ 15 (Japan-Thailand Steel Dialogue)(21/11/2560)
 • นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "การเปิดตัวศูนย์ข้อมูล (Data Center) และ OIE Web Mail ปรับปรุงใหม่"(22/11/2560)
 • พิธีมอบรางวัล กิจกรรม "ลุ้นทองกับ แบบ รง.8" (06/11/2560)
 • แถลงข่าวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ประจำเดือนกันยายน และไตรมาส 3/2560 (06/11/2560)
 • พิธีลงนามสัตยาบันและการประกาศเจตนารมณ์ “การบริหารราชการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม” (06/11/2560)
 • เสวนา Morning Talk เรื่อง "ร่วมด้วยช่วยกัน...แลอนาคตอุตสาหกรรมโลก ส่องทิศอุตสาหกรรมไทย"(19/10/2560)
 • นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(10/10/2560)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี กรมอุตสาหกรรมพิ้นฐานและการเหมือนแร่(04/10/2560)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีให้แก่นายพสุ โลหารชุน(04/10/2560)
 •  

  จำนวนทั้งหมด 404 รายการ จำนวน 14 หน้า

  << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ] Next>>
   
       
  Close (X)