ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ดูข้อมูลข่าวย้อนหลัง เดือน ปี พ.ศ.
   
 • พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562(07/01/2562)
 • คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”(10/01/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศอ. เข้าขอพรปีใหม่จาก นายอุตตม สาวนายน (07/01/2562)
 • เปิดตัวกิจกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Kick Off) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Innovation For Future” (16/01/2562)
 • การประชุมหารือ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (24/01/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4/2561” (29/01/2562)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติให้หน่วยงานภาครัฐ (05/02/2562)
 • การประชุม เรื่อง การเร่งรัดยกระดับมาตรฐานมลพิษรถยนต์เป็น Euro 5 และ 6 เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก(08/02/2562)
 • งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลไกการขับเคลื่อน Industrial Transformation Platform(15/02/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้นำในการประกาศเจตนารมณ์มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (15/02/2562)
 • กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กับผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม "MOI SPORT DAY 2019"(12/02/2562)
 • งานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ (สทอ.) ระยะที่ 1"(20/02/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา Quality and Safety Management for Packaging Industry(20/02/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรม Third Country Training Programme (20/02/2562)
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ขยับกาย ขยับใจ ป้องกันภัย Office Syndrome” (25/02/2562)
 • จัดการประชุมบูรณาการความร่วมมือภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก” (25/02/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนแรกปี 2562” (26/02/2562)
 • นายธีรทัศน์ อิศรางกูล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (27/02/2562)
 • นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0(01/03/2562)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ(04/03/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทย (05/03/2562)
 • กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือรถยนต์ 12 แบรนด์ รวมพลังแสดงเจตจำนงการยกระดับมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศเป็น Euro 5 สำหรับรถยนต์ทุกคันภายในปี 2564(12/03/2562)
 • คณะผู้บริหาร สศอ. ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และการประกาศเกียรติคุณ คนดี ศรี กสอ. ประจำปี 2561” (12/03/2562)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดการประชุมหารือ 4 ค่ายรถยนต์เรื่อง “การลงทุนผลิตรถยนต์ ECO EV ” เป็นการประชุมร่วม 4 ค่ายรถยนต์ (15/03/2562)
 • งาน KM Kick off ประจำปีงบประมาณ 2562 (15/03/2562)
 • ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” และกิจกรรม "รวมพลัง สศอ. โปร่งใส ไร้ทุจริต" (18/03/2562)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ” (14/12/2561)
 • ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครบรอบ 46 ปี(14/12/2561)
 • พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (07/12/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม(07/12/2561)
 • ร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประจำปี 2561 (29/11/2561)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม (27/11/2561)
 • แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2561”(27/11/2561)
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับสถาบันเครือข่าย (16/11/2561)
 • KM Day “KM Keep Moving Forward” (16/11/2561)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับสถาบันเครือข่าย(15/11/2561)
 • งานแถลงข่าวเผยมาตรการใหม่ปีงบประมาณ 2562 เดินหน้าสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเต็มสูบ เผยมาตรการสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ( R&A) ประจำปี 2562 (15/11/2561)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการมองอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (08/11/2561)
 • กิจกรรม KM Smart Sharing (08/11/2561)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม(02/11/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจของกระทรวงต่าง ๆ เพื่อหารือร่วมกัน(02/11/2561)
 • แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกันยายน และไตรมาส 3 ปี 2561” (30/10/2561)
 • กิจกรรม KM Activity ครั้งที่ 3 เรื่อง “ปั่นดื่มดีมีสุข น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ” (19/10/2561)
 • ตัวแทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี (19/10/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16/10/2561)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึก (16/10/2561)
 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี(12/10/2561)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม KM Smart Sharing ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การจัดทำโครงการภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับต่างประเทศ”(11/10/2561)
 • กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” (31/08/2561)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี (10/10/2561)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจรองรับ Bioeconomy (10/10/2561)
 • การประชุม Green Industry Conference (GIC) ครั้งที่ 5 และในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – UNIDO (04/10/2561)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน เพื่อการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี (03/10/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม ปี 2561”(25/09/2561)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S-curve (D5)(12/09/2561)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2561 “OIE FORUM 2018 GEAR UP SIAM INDUSTRY เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต” (12/09/2561)
 • งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ครบรอบ 27 ปี(07/09/2561)
 • นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมวรชัย เลขานุการกรม สศอ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561” (07/09/2561)
 • สศอ. จัดกิจกรรม PMQA DAY ประจำปี 2561 (07/09/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา the 4th Automotive Engineers Forum in Bangkok (03/09/2561)
 • งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ สศอ. ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0” (03/09/2561)
 • แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ปี 2561” เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index - MPI) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (29/08/2561)
 • กิจกรรมประกวดต้นแบบการปรับปรุงกระบวนการ ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 (OIE Improvement Idol Award 2018) (24/08/2561)
 • นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Eastern Economic Corridor (EEC) Workshop" (14/08/2561)
 • คณะผู้บริหาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์(08/08/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ปี 2561” (31/07/2561)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าพบคุณสันติ จิรพรพนิต บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ข่าวสด(25/07/2561)
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมศึกษาดูงาน Smart Office LINE Company (Thailand) Limited (25/07/2561)
 • งานสัมมนาเชิงวิชาการ “ติดอาวุธผู้ประกอบการด้วย Big Data”(25/07/2561)
 • การอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Strategic Management on Industrial Economic Big Data)” (11/07/2561)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “KM Smart Activity ขยับร่างป้องกันออฟฟิศซินโดรม” (11/07/2561)
 • แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ปี 2561” (28/06/2561)
 • งานสัมมนา เรื่อง “รัฐฉาน ... โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารไทยไม่ไป ไม่ได้แล้ว” (26/06/2561)
 • เปิดงานสัมมนา ก้าวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปของไทย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา(25/06/2561)
 • ประชุมคณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (Industry 4.0 และ S-Curve) (25/06/2561)
 • งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โอกาสและศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอากาศยาน ของไทย(25/06/2561)
 • นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน "Automotive Summit 2018" และ "Manufacturing Expo 2018" (21/06/2561)
 • งานสัมมนา Packaging Intelligence Seminar on Update เทคโนโลยีและงานวิจัยสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและผลิตผลการเกษตร (19/06/2561)
 • งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โอกาสและศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ไบโอเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของไทย (19/06/2561)
 • การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดสัมมนาทางวิชาการ และการให้บริการคำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจอุตสาหกรรม (14/06/2561)
 • งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Robotics Cluster Pavilion เผยมาตรการสนับสนุน SMEs ใช้หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตฯ (14/06/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(31/05/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (31/05/2561)
 • แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ปี 2561”(31/05/2561)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศอ. ร่วมบริจาคสิ่งของ (28/05/2561)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศอ. ร่วมกันปลูกป่าชายเลน(28/05/2561)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศอ. ศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (28/05/2561)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าพบผู้บริหารสถานีวิทยุคลื่นข่าว F.M. 100.5 MHz MCOT News Network (25/05/2561)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด “การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูลท่ามกลางเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” (23/05/2561)
 • เปิดงาน “การเปิดตัวการบริหารจัดการความรู้ (KM Kick off) สศอ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ KM Smart Move”(23/05/2561)
 • ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล (21/05/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดทำฐานข้อมูล Big Data สำหรับ Industry 4.0” (21/05/2561)
 • นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจราชการและติดตามผลการปฏิบัติราชการ (18/05/2561)
 • นายปรีดา อัตวินิจตระการ ผู้อำนวยการกองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศอ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน (18/05/2561)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี(04/05/2561)
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO BANGKOK) กับสถาบันยานยนต์ และการประชุมความร่วมมือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (04/05/2561)
 • พิธีถวายเครื่องบวงสรวงองค์พระนารายณ์และพระภูมิ ถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรม ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์และมูลนิธิรามาธิบดี(04/05/2561)
 • งานเสวนา Afternoon Talk เรื่อง “การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ : ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย” (30/04/2561)
 • การอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทำความรู้จักกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ” (30/04/2561)
 • การประชุมหารือระบบ ECO Sticker และระบบใบอนุญาต สมอ.(30/04/2561)
 •  

  จำนวนทั้งหมด 528 รายการ จำนวน 6 หน้า

  << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ] Next>>
   
       
  Close (X)