ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ดูข้อมูลข่าวย้อนหลัง เดือน ปี พ.ศ.
   
 • ข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย(23/05/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10(23/05/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ปี 2562”(28/05/2562)
 • งานสัมมนาเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs “Future Automative Forum”(28/05/2562)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ก้าวสู่ปีที่ 43 (30/05/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม (30/05/2562)
 • นายดุสิต อนันตรักษ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการชี้นำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมเสวนา โอกาสการลงทุนอุตสาหกรรม EV (05/06/2562)
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” (07/06/2562)
 • แถลงข่าว “สศอ. ผนึกพลังทุกภาคส่วนเดินหน้ามาตรการ ปี 62 ดันการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมเปิดตัว ITP ใน Robotics Cluster Pavilion"(07/06/2562)
 • งาน “The Second Thailand-Japan Cooperation Dialogue on Next Generation Vehicles” (07/06/2562)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย (Hong Kong Economic and Trade Office: HKETO) (18/06/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “2019 SEAISI Conference & Exhibition” (18/06/2562)
 • นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมระดมสมอง เรื่อง "สถานการณ์ปัจจุบันและการปรับตัวเพื่อรองรับแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก"(18/06/2562)
 • พิธีเปิดงาน Manufacturing Expo 2019(21/06/2562)
 • พิธีเปิดงาน Robotics Cluster Pavilion ในงาน Manufacturing Expo 2019(21/06/2562)
 • งาน ประชุมวิชาการ ASEAN Industrial transformation to Industry 4.0(21/06/2562)
 •  

  จำนวนทั้งหมด 566 รายการ จำนวน 6 หน้า

  << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6
   
       
  Close (X)