ศึกษาดูงานเรื่อง เทคโนโลยี Big Data

 
 

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมศึกษาดูงานเรื่อง เทคโนโลยี Big Data ณ Big Data Experience Center อาคาร Knowledge Exchange (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
ศึกษาดูงานเรื่อง เทคโนโลยี Big Data
วันที่ลงข่าว: 
พฤหัสบดี, January 19, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)