สศอ. และ กรอ. เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมฯ จังหวัดระยอง

 
 

     20 มกราคม 2559 นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชม บริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมโอลีโอเคมิคอล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
จันทร์, January 23, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)