ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งนำสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สุจริตตามรอยพ่อ

 
 

      วันนี้ (27 มกราคม 2560) เวลา 9.30 น. นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรใน สศอ. ร่วมกับสถาบันเครือข่าย สังกัด อก. "ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งนำสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สุจริตตามรอยพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร และสังคมเพื่อนำไปสู่ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านสุจริต" ณ ห้องประชุม 601 สศอ.

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว
 
ภาพข่าว
 
ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งนำสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สุจริตตามรอยพ่อ
วันที่ลงข่าว: 
ศุกร์, January 27, 2017
วันที่เผยแพร่: 
ศุกร์, January 27, 2017 - อังคาร, January 31, 2017
 
     
Close (X)