ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
 

     3 มีนาคม 2560 ผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศอ. เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม โครงการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
วันที่ลงข่าว: 
ศุกร์, March 10, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)