นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การเปิดตัวงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 
 

     27 กุมภาพันธ์ 2560 นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การเปิดตัวงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 601 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว
 
ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การเปิดตัวงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
วันที่ลงข่าว: 
ศุกร์, March 10, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)