ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดสัมมนาทางวิชาการและให้บริการคำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจอุตสาหกรรม

 
 

      สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดสัมมนาทางวิชาการและให้บริการคำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการร่วมหารือกัน เพื่อวางแผนในการจัดงาน Thailand industry expo 2017 เมื่อวันพุธ 22 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ห้องประชุม 601

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดสัมมนาทางวิชาการและให้บริการคำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจอุตสาหกรรม
วันที่ลงข่าว: 
จันทร์, April 3, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)