เจ้าหน้าที่องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Jetro) และคณะ เข้าพบ นายศิริรุจ จุลกะรัตน์

 
 

      เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Jetro) นำโดยคุณ Satoshi Nishinno , Director of Automotive International Trade Policy , METI , คุณ Takaki Tsujimoto , Vice President of Jetro Bangkok และคณะ เข้าพบ นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ มาตรการส่งเสริมการลงทุนการค้าของไทย ตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามแนวทางอุตสาหกรรมไทย 4.0

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
คำช่วยค้นหา: 
องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Jetro)
วันที่ลงข่าว: 
จันทร์, April 3, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)