นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในการต้อนรับผู้เข้าร่วมเยี่ยมหน่วยงานระดับกรม

 
 

      นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในการต้อนรับผู้เข้าร่วมเยี่ยมหน่วยงานระดับกรม ของคณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 601 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
พฤหัสบดี, May 4, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)