นางสาวปรารถนา บุญญฤทธิ์ ผู้แทน ผศอ. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับคณะนักศึกษากองทัพไนจีเรีย ของวิทยาลัยป้องกันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

 
 

      นางสาวปรารถนา บุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศเป็นผู้แทน ผศอ. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับคณะนักศึกษากองทัพไนจีเรีย ของวิทยาลัยป้องกันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เรื่อง The Role of Industrial Development in the Thai Economy ในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนา ณ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
ผู้แทน ผศอ. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับคณะนักศึกษากองทัพไนจีเรีย
วันที่ลงข่าว: 
อังคาร, May 23, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)