นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รศอ. นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศอ. เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 
 

     นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รศอ. นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศอ. เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยมีสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เข้าร่วมด้วย เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 601 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศอ. เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วันที่ลงข่าว: 
ศุกร์, May 26, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)