สศอ. ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) หารือแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง

 
 

      นางสาวนพมาศ ช่วยนุกูล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 พร้อมด้วย นางดวงดาว ขาวเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และคณะ เรื่อง มาตรการ ECO Sticker และโครงสร้างภาษีสรรพสามิต ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่สะท้อนอัตราการประหยัดพลังงานภายในภาคขนส่งอย่างแท้จริง ภายใต้แผนการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 603 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว
 
ภาพข่าว
 
ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
สศอ. ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) หารือแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง
วันที่ลงข่าว: 
ศุกร์, May 26, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มอุตสากรรม 1 สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 โทร 0 2202 4367
 
     
Close (X)