นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในการสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่”

 
 

     นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในการสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่” ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-12.15 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องโลตัส สวีท 1 ถึง 4 ชั้น 22

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในการสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่”
วันที่ลงข่าว: 
อังคาร, May 30, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)