นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2560”

 
 

      นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2560” ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้อง 202 ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2560”
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, May 31, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)