นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า

 
 

     เมื่อวานนี้ (วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560) นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า โดยมี ดร. จุฑามาศ บำรุงสุข นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 202. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม​

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
 
คำช่วยค้นหา: 
การอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า
วันที่ลงข่าว: 
พฤหัสบดี, June 8, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)