นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สศอ.) เป็นประธานเปิดงานโครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ

 
 

     วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สศอ.) เป็นประธานเปิดงานโครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ โดยมี ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน หัวหน้าโครงการ, นายเจษฎา บุญนิธิวนิช สถาบันพลาสติก , นายรุ่งศักดิ์ นาวงษ์ สถาบันไทย-เยอรมัน , นายธนันธน์ อภิวันทาพร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน , ผศ.ดร.กัมพล เชื้อแถว ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาค , ผศ.ดร.สมบัติ สังฆราช ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลโครงการฯและคณะ เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
เปิดงานโครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ
วันที่ลงข่าว: 
ศุกร์, June 9, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)