นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรม ประจำเดือนตุลาคม 2560

 
 

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรม ประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สศอ. โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวร้อยละ 0.48

 

ภาพข่าว
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรม ประจำเดือนตุลาคม 2560
วันที่ลงข่าว: 
ศุกร์, December 1, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)