เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2570”

 
 

      เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสมพิศ นาคสุข ผู้อำนวยการกลุ่มเตือนภัยอุตสาหกรรม กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2570” ณ ห้องปลายฟ้า โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม6 โดยมีผู้เข้าร่วมเสาวนาจากทั้งภาครัฐฯ และเอกชน

 

ภาพข่าว
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2570”
วันที่ลงข่าว: 
พฤหัสบดี, December 7, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)