ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ โทรศัพท์ 0 2202 4280
วันที่เผยแพร่: 
พฤหัสบดี, December 28, 2017 - อาทิตย์, December 31, 2017
วันที่ลงข่าว: 
พฤหัสบดี, December 28, 2017
 
     
Close (X)