นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2560

 
 

     วันนี้ (28 ธ.ค.60) นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤศจิกายน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.23 ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 11 เดือนแรกปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.52 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำแท่ง) ขยายตัวถึง ร้อยละ 16.0 รวมถึงการนำเข้าสินค้าทุนที่ขยายตัวร้อยละ 11.7 และการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำแท่ง) ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 11.4 โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวก ได้แก่ รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ น้ำมันพืช และน้ำมันปิโตรเลียม ณ ห้องประชุม 202 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2560
วันที่ลงข่าว: 
พฤหัสบดี, December 28, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)