นายอิทธิชัย ยศศรี ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และสถาบันเครือข่าย กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปสับปะรด

 
 

     เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 นายอิทธิชัย ยศศรี ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และสถาบันเครือข่าย กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปสับปะรด บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด ที่มีแผนนำนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรดและของเหลือใช้ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปสับปะรด บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง
วันที่ลงข่าว: 
อังคาร, January 23, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)