เปิดงาน “เปิดตัวการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Kickoff) ประจำปี 2561”

 
 

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “เปิดตัวการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Kickoff) ประจำปี 2561” ภายใต้หัวข้อ Big Think Big Move เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร สศอ. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ ห้องประชุม 601 อาคาร สศอ.

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
เปิดตัวการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Kickoff) ประจำปี 2561
วันที่ลงข่าว: 
จันทร์, February 12, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)