เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิต ณ บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด จ.สมุทรปราการ

 
 

     วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2561) นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิต ณ บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด จ.สมุทรปราการ

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิต ณ บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด จ.สมุทรปราการ
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, February 21, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)