เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด

 
 

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สศอ. นำโดยนางสาวสมพิศ นาคสุข ผู้อำนวยการกลุ่มเตือนภัยอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, February 21, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)