นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ Mr.John Anthony Mulongoti อธิบดีกรมอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์การค้าและอุตสาหกรรม สาธารณรัฐแซมเบีย และคณะ

 
 

     นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมเป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมให้การต้อนรับ หารือและบรรยายสรุปให้กับ Mr.John Anthony Mulongoti อธิบดีกรมอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์การค้าและอุตสาหกรรม สาธารณรัฐแซมเบีย และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อแสวงหาโอกาสการสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนนโยบาย รวมทั้งประสบการณ์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์การค้าและอุตสาหกรรม สาธารณรัฐแซมเบีย
วันที่ลงข่าว: 
พฤหัสบดี, February 22, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)