ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ โทรศัพท์ 0 2202 4280
วันที่เผยแพร่: 
พุธ, February 28, 2018 - พฤหัสบดี, March 8, 2018
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, February 28, 2018
 
     
Close (X)