นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนแรก ปี 2561

 
 

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนแรก ปี 2561 โดยเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือนมกราคม 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 3.44 โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกประจำเดือนมกราคม 2561 ได้แก่ รถยนต์ น้ำมันพืช น้ำมันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ยางและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ณ ห้องประชุม 202 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนแรก ปี 2561
วันที่ลงข่าว: 
จันทร์, March 5, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)