นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นประธานเปิดงาน “2016 ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน (ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)”

 
 

     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นประธานเปิดงาน “2016 ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน (ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)” โดยวิทยากรจากกลุ่มร่วมประหยัดพลังงานเข้าบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจะได้ช่วยกันนำไปเผยแพร่ถึงการใช้พลังงานที่ถูกวิธี ณ ห้องประชุม 601 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
เปิดงาน “2016 ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน (ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)”
วันที่ลงข่าว: 
จันทร์, March 5, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)