คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศอ. ร่วมกันรดน้ำขอพร นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2561

 
 

     เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศอ. ร่วมกันรดน้ำขอพร นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2561
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, April 18, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)