นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดทำฐานข้อมูล Big Data สำหรับ Industry 4.0”

 
 

     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดทำฐานข้อมูล Big Data สำหรับ Industry 4.0” พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ รวมถึงบูธของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
การจัดทำฐานข้อมูล Big Data สำหรับ Industry 4.0
วันที่ลงข่าว: 
จันทร์, May 21, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)