นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ปี 2561”

 
 

     วันนี้ (31 กรกฎาคม 2561) นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ปี 2561” เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index - MPI) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.7 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกประจำเดือนมิถุนายน 2561 ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำตาลทราย เครื่องปรับอากาศ เม็ดพลาสติกและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 

ภาพข่าว
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
คำช่วยค้นหา: 
แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ปี 2561”
วันที่ลงข่าว: 
อังคาร, July 31, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)