สศอ. จัดกิจกรรม PMQA DAY ประจำปี 2561

 
 

     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 61 สศอ. จัดกิจกรรม PMQA DAY ประจำปี 2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการมอบรางวัลการประกวดคนคุณค่า และการประกวดต้นแบบการปรับปรุงกระบวนการ (Improvement Idol Award 2018) ณ ห้องประชุม 601 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
ศุกร์, September 7, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)