นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S-curve (D5)

 
 

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S-curve (D5) คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้แทนจากกระทรวง และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ณ ห้องประชุม 601 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, September 12, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)