ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี

 
 

     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี โดยมีคุณวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

 

ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, October 10, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)