สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม KM Smart Sharing ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การจัดทำโครงการภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับต่างประเทศ”

 
 

     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม KM Smart Sharing ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การจัดทำโครงการภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับต่างประเทศ” เพื่อเป็นการเรียนรู้ช่องทางและโอกาสในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเพิ่มเติมจากการขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติ ณ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
พฤหัสบดี, October 11, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)