แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกันยายน และไตรมาส 3 ปี 2561”

 
 

      วันนี้ (30 ตุลาคม 2561) นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกันยายน และไตรมาส 3 ปี 2561” เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index - MPI) 9 เดือนแรกของปี 2561 MPI ขยายตัวร้อยละ 2.9 (9 เดือนแรกปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.9) อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ร้อยละ 66.35 ซึ่งยังมีอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกในเดือนกันยายน 2561 ได้แก่ น้ำตาลทราย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันปิโตรเลียม เสื้อผ้าสำเร็จรูป (ผ้าทอ) และเครื่องปรับอากาศ

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
อังคาร, October 30, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)